Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb

Dobrze przemyślane podejście koncepcyjne często zapewnia decydujące rezerwy bezpieczeństwa dla eksploatacji i konserwacji.

Projektowanie sieci i infrastruktura IT

Konfiguracja wydajnej i niezawodnej sieci dla danej aplikacji jest złożonym zadaniem: routowanie, ustalanie priorytetów, konwergencja, redundancja, protokoły, zarządzanie pasmem przesyłania to ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę.

Zaprojektowane przeze mnie sieci wykorzystują spójną segmentację VLAN i ustalanie priorytetów w sieciach LAN i VPN, a zatem są nastawione na dobrą dostępność usług danych, głosu i treści multimedialnych.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie IT dostosowane do Państwa wymagań.

Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT jest wielowymiarowe: z jednej strony niezawodna platforma gwarantująca stabilne działanie, a z drugiej strony skuteczne wdrażanie koncepcji zwiększających bezpieczeństwo danych. Począwszy od projektowania sieci, poprzez racjonalne kaskadowanie i monitorowanie przepływu danych, aż po skuteczne monitorowanie systemów mających kontakt z zasobami publicznymi.

Moi klienci korzystają z mojego know-how: między innymi dzięki filigranowej konfiguracji firewalla, filtrowanemu dostępowi do Internetu i skutecznej ochronie przed spamem za pośrednictwem zgodnej z normami, bezpiecznej komunikacji e-mail.

Konsolidacja, wirtualizacja

W ostatnich latach tendencją była konsolidacja szybko rosnących i często dzikich struktur informatycznych. Należy przygotować i wdrożyć strategiczne decyzje dotyczące operacji wewnątrzzakładowych lub w ramach firmowej "chmury prywatnej". Celem jest "usprawnienie" sieci poprzez wirtualizację, znaczące połączenie usług i możliwie najlepsze rozmieszczenie systemów. Najlepiej jest to robić w sposób przejrzysty i nieprzerwany podczas konwersji. Odgrywałem odpowiedzialną rolę w takich konsolidacjach i z przyjemnością będę Państwu towarzyszył.

Obszary działań

  • Niezależna ocena instalacji IT
  • Wsparcie w trakcie restrukturyzacji jako interfejs między usługodawcami a użytkownikami
  • Międzynarodowa koordynacja projektów
  • Rozdział niepotrzebnych zależności
  • Rozwiązywanie problemów i analiza podatności
  • Optymalizacja kosztów usług komunikacyjnych
  • Sieciowanie między lokalizacyjne: routowanie, VPN, zapora sieciowa, priorytetyzacja.
  • Analiza i optymalizacja sieciowych przepływów danych.